کابلوف

واکنش وزارت خارجه به سخنان کابلوف: طالبان آمادۀ حل سیاسی بحران افغانستان نیستند

واکنش وزارت خارجه به سخنان کابلوف: طالبان آمادۀ حل سیاسی بحران افغانستان نیستند

وزارت خارجۀ کشور در واکنش به اظهارات ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور روسیه برای افغانستان می‌گوید که طالبان آمادۀ