کابل

شمار تلفات انفجار کابل به ۴ کشته و ۶ زخمی افزایش یافت

شمار تلفات انفجار کابل به ۴ کشته و ۶ زخمی افزایش یافت

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که شمار تلفات حملۀ انفجاری روز گذشته در کابل به چهار کشته و شش زخمی
دو استاد دانشکدۀ  شرعیات دانشگاۀ کابل در انفجاری در کابل جان باختند

دو استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاۀ کابل در انفجاری در کابل جان باختند

منابع امنیتی در شهر کابل می‌گویند که مبشر مسلمیار و معروف راسخ استادان دانشکدۀ  شرعیات دانشگاۀ کابل در انفجاری جان
انفجار در کابل جان دو نفر را گرفت

انفجار در کابل جان دو نفر را گرفت

فرماندهی پولیس کابل تایید می‌کند که انفجاری در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل یک کشته بر جای گذاشته است. فردوس
دو رویداد انفجاری در کابل دو کشته و پنج زخمی برجای گذاشت

دو رویداد انفجاری در کابل دو کشته و پنج زخمی برجای گذاشت

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که دو رویداد انفجاری در مربوطات حوزۀ دوم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوسته است.
تفنگ‌داران ناشناس چهار کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات را در کابل به گلوله بستند

تفنگ‌داران ناشناس چهار کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات را در کابل به گلوله بستند

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که چهار کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل
انفجار ماین مقناطیسی در کابل یک زخمی برجای گذاشت

انفجار ماین مقناطیسی در کابل یک زخمی برجای گذاشت

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که انفجار ماین مقناطیسی در مربوطات ناحیۀ شانزدهم شهر کابل یک زخمی بر جای گذاشته
انفجار ماین مقناطیسی در کابل دو زخمی برجای گذاشت

انفجار ماین مقناطیسی در کابل دو زخمی برجای گذاشت

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که یک رویداد انفجاری در مربوطات ناحیۀ نهم شهر کابل رخ داده است. در این
انفجار ماین مقناطیسی در کابل جان یک افسر پولیس را گرفت

انفجار ماین مقناطیسی در کابل جان یک افسر پولیس را گرفت

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که انفجاری در مربوطات ناحیۀ یازدهم شهر کابل رخ داده است. در نتیجۀ این انفجار
دو افسر پولیس در انفجاری در شهر کابل زخم برداشتند

دو افسر پولیس در انفجاری در شهر کابل زخم برداشتند

فرماندهی پولیس کابل، تایید می‌کند که در انفجاری در مربوطات ناحیه پانزدهم شهر کابل دو افسر پولیس زخم برداشته‌اند. فردوس
انفجاری در شهر کابل صورت گرفته است

انفجاری در شهر کابل صورت گرفته است

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که یک رویداد انفجاری در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوسته است.