کارآفرینی

یاسمین عطایی، خانمی که با آموزش مهارت‌های حرفه‌یی برای صدها زن بدخشانی فرصت‌های کاری فراهم ساخته است

یاسمین عطایی، خانمی که با آموزش مهارت‌های حرفه‌یی برای صدها زن بدخشانی فرصت‌های کاری فراهم ساخته است

یاسمین عطایی، خانمی که بیش از 10 سال تمام در انجوهای محلی در بدخشان در بخش‌های آموزش و بازاریابی تولیدات
از کارآفرینی تا ایجاد فرصت‌های تحصیلی؛ بانویی که با ایجاد رادیوی محلی برای ده‌ها خانم بدخشانی زمینۀ کار را فراهم کرده است

از کارآفرینی تا ایجاد فرصت‌های تحصیلی؛ بانویی که با ایجاد رادیوی محلی برای ده‌ها خانم بدخشانی زمینۀ کار را فراهم کرده است

هنوز مکتب را به پایان نرسانده بود که هوای خبرنگاری بر سرش زد و در یکی از رسانه‌های محلی بدخشان
نیلا صادق اوغلو، زنی با آرزوهای بلند 

نیلا صادق اوغلو، زنی با آرزوهای بلند 

رویاها و آرزوها برای آدمی به بال پرواز  پرندگان می‌ماند که او را به سیر بی‌نهایت می‌برد.  آدمی بدون آرزو
ایجاد کارخانۀ کوچک تولید لبنیات توسط یک زن در بدخشان

ایجاد کارخانۀ کوچک تولید لبنیات توسط یک زن در بدخشان

در پی به میان آمدن فرصت‌های دست‌یابی زنان به آموزش و پرورش و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طی