کاردار سفارت امریکا

انتقاد کاردار سفارت امریکا از تخریب پایه‌های برق در افغانستان

انتقاد کاردار سفارت امریکا از تخریب پایه‌های برق در افغانستان

کاردار سفارت امریکا در کابل با انتقاد از افزایش رویدادهایی که منجر به تخریب زیربنای برق در افغانستان می‌شود، می‌گوید
راس ویلسون: امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد است

راس ویلسون: امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد است

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در افغانستان می‌گوید، ایالات متحدۀ امریکا به دوام حمایت از حقوق زنان در افغانستان متعهد