کارمندان دولت

دو کارمند وزارت مالیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دو کارمند وزارت مالیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دادستانی کل اعلام کرده که دو کارمند ریاست خزاین وزارت مالیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند. دادستانی کل امروز
دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند

دادستانی کل اعلام کرده که دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند. دادستانی کل امروز
راه‌پیمایی باشنده‌گان بدخشان در حمایت از طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت

راه‌پیمایی باشنده‌گان بدخشان در حمایت از طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت

صدها آموزگار، کارمند خدمات ملکی، نظامی و شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان طی راه‌پیمایی گسترده‌یی از موضع‌گیری‌های اخیر مجلس نماینده‌گان