کارگاه آموزشی

راه‌اندازی کارگاه آموزشی شیوه‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری برای زنان در فاریاب

راه‌اندازی کارگاه آموزشی شیوه‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری برای زنان در فاریاب

مسوولان محلی در فاریاب می‌گویند که برای نخستین بار یک کارگاه آموزشی پیرامون شیوه‌های رهبری، مذاکره و میانجی‌گری برای زنان
آغاز کار پروژۀ آموزش فنی و حرفه‌یی برای ۲۴۰ جوان در ولایت جوزجان

آغاز کار پروژۀ آموزش فنی و حرفه‌یی برای ۲۴۰ جوان در ولایت جوزجان

ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت جوزجان روند آموزش پروژه‌های فنی و حرفه‌یی را برای 240 نفر در شهر