کاهش تلفات

کاهش 21 درصدی در تلفات غیر نظامیان؛ نزدیک به سه هزار غیر نظامی در جریان سال 2020 در افغانستان کشته شده‌اند

کاهش 21 درصدی در تلفات غیر نظامیان؛ نزدیک به سه هزار غیر نظامی در جریان سال 2020 در افغانستان کشته شده‌اند

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانۀ خود اعلام کرده است که نزدیک به 3هزار غیر نظامی در جریان سال