کاهش رشد اقتصادی

غنی: شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را 30 درصد کاهش داده است

غنی: شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را 30 درصد کاهش داده است

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید، شیوع ویروس کرونا در افغانستان رشد اقتصادی کشور را 30 درصد کاهش داده