کرملین

کرملین سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفت

کرملین سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفت

سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرده که ولادی‌میر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در