کرونا و مقامات

آغوش گرم کرونا برای پذیرایی از مقامات؛ در یک هفتۀ پسین سه ولسوال در بدخشان مبتلا شده‌اند

آغوش گرم کرونا برای پذیرایی از مقامات؛ در یک هفتۀ پسین سه ولسوال در بدخشان مبتلا شده‌اند

مسوولان ادارۀ صحت عامۀ بدخشان می‌گویند که نتایج آزمایش سه بیمار مشکوک به ابتلای ویروس کرونا در این ولایت به