کرکت

نجیب‌الله تَرَکی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان درگذشت

نجیب‌الله تَرَکی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان درگذشت

بورد کرکت کشور تأیید می‌کند که نجیب‌الله ترکی، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در ولایت ننگرهار درگذشته است. بورد کرکت