کساد صنایع دستی

رکود صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان

رکود صنعت دیگ‌ریزی در بدخشان

دیگ‌ریزی یکی از صنعت‌های دیرپای محلی در ولایت بدخشان است. بازار فروش این صنعت در گذشته‌ها رونق خوبی داشت و