کشتار افراد ملکی

سفارت امریکا در کابل خواستار توقف فوری کشتار غیرنظامیان در افغانستان شد

سفارت امریکا در کابل خواستار توقف فوری کشتار غیرنظامیان در افغانستان شد

سفارت امریکا در کابل در واکنش به انفجاری که موتر حامل داکتران ولایت پنجشیر را هدف قرار داده است، خواستار