کشتزارهای کوکنار

آغاز کارزار نابودی کشتزارهای کوکنار در بدخشان

آغاز کارزار نابودی کشتزارهای کوکنار در بدخشان

پولیس بدخشان روند نابودی کشتزارهای کوکنار را در این ولایت آغاز کرده است. این روند از ولسوالی «ارگو» آغاز شده
کشتزارهای کوکنار زیر پرچم طالبان؛ حاصلات امسال خشخاش در سرپل دو برابر تخمین می‌شود

کشتزارهای کوکنار زیر پرچم طالبان؛ حاصلات امسال خشخاش در سرپل دو برابر تخمین می‌شود

پس از سقوط حکومت طالبان جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه با تولید مواد مخدر در کشور یکی از اساس‌ترین