کشف امونیم نایتریت

کشف محمولۀ بزرگ مواد انفجاری در هرات

کشف محمولۀ بزرگ مواد انفجاری در هرات

وزارت امور داخله از کشف و ضبط یک محمولۀ بزرگ مواد انفجاری در ولسوالی غوریان ولایت هرات خبر داده است.