کشورهای غربی

نماینده‌گی‌های دیپلماتیک کشورهای غربی حملۀ طالبان بر شهر هرات را محکوم کردند

نماینده‌گی‌های دیپلماتیک کشورهای غربی حملۀ طالبان بر شهر هرات را محکوم کردند

نماینده‌گی‌های دیپلماتیک کشورهای غربی، اتحادیۀ اروپا و مأموریت ملکی ناتو در افغانستان حملۀ طالبان بر شهر هرات را محکوم کرده‌اند.
استقبال عبدالله از اعلامیۀ مشترک کشورهای غربی: طالبان باید به گفت‌وگوهای معنادار صلح روی آورند

استقبال عبدالله از اعلامیۀ مشترک کشورهای غربی: طالبان باید به گفت‌وگوهای معنادار صلح روی آورند

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با استقبال از اعلامیۀ مشترک نماینده‌گی‌های سیاسی پانزده کشور مبنی بر توقف جنگ