کشورهای منطقه

یوناما: کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان حمایت کنند

یوناما: کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان حمایت کنند

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که کشورهای منطقه باید به گونۀ فعال از روند صلح افغانستان
وزارت خارجۀ امریکا به کشورهای منطقه: در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنید

وزارت خارجۀ امریکا به کشورهای منطقه: در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنید

وزارت خارجۀ امریکا می‌‌گوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کشورهای منطقه به ویژۀ چین و روسیه باید
خلیل‌زاد دور تازۀ سفر به منطقه را آغاز کرد

خلیل‌زاد دور تازۀ سفر به منطقه را آغاز کرد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان دور تازۀ سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرده است. هدف