کشورهای همسایه

تأکید پنتاگون به همکاری کشورهای همسایه جهت تأمین صلح در افغانستان

تأکید پنتاگون به همکاری کشورهای همسایه جهت تأمین صلح در افغانستان

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) می‌گوید که کشورهای همسایه باید برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان همکاری
سفارت امریکا: واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت پناهنده‌گان با همسایه‌های افغانستان همکاری می‌کند

سفارت امریکا: واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت پناهنده‌گان با همسایه‌های افغانستان همکاری می‌کند

سفارت امریکا در کابل اعلام کرده که واشنگتن برای رسیده‌گی به وضعیت دشوار پناهنده‌گان با کشورهای همسایۀ افغانستان همکاری می‌کند.
تغییر اولویت مبارزاتی امریکا و سرنوشت ناروشن جنگ و صلح در افغانستان

تغییر اولویت مبارزاتی امریکا و سرنوشت ناروشن جنگ و صلح در افغانستان

بر بنیاد موافقت‌نامۀ بُن، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و ایجاد یک دولت دموکراتیک در افغانستان در اولویت برنامه‌های امریکا