کمبود آب

افزایش علاقه‌مندی کشاورزان و باغ‌داران جوزجان به استفاده از برق آفتابی

افزایش علاقه‌مندی کشاورزان و باغ‌داران جوزجان به استفاده از برق آفتابی

علاقه‌مندی کشاورزان و باغ‌داران جوزجان به استفاده از انرژی خورشیدی نسبت به سال‎های گذشته افزایش‌ یافته است. کمبود آب برای