کمبود ویتامین

نگرانی از شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین در پامیر بدخشان

نگرانی از شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین در پامیر بدخشان

مسوولان محلی و باشنده‌گان منطقۀ «پامیر» در ولسوالی واخان بدخشان می‌گویند که افزون بر بیماری‌های فصلی مانند سینه‌بغل، بیماری‌های ناشی