کمک بشردوستانه

کمک‌های بشردوستانه؛ امریکا 266 میلیون دالر به افغانستان اختصاص داد

کمک‌های بشردوستانه؛ امریکا 266 میلیون دالر به افغانستان اختصاص داد

وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که واشنگتن 266 میلیون دالر را به عنوان کمک بشردوستانه به شهروندان افغانستان اختصاص داده