کمک مالی بریتانیا

بریتانیا در سال آیندۀ میلادی 70 میلیون پاوند به نیروهای امنیتی افغانستان کمک می‌کند

بریتانیا در سال آیندۀ میلادی 70 میلیون پاوند به نیروهای امنیتی افغانستان کمک می‌کند

سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده است این کشور در سال آیندۀ میلادی حدود 70 میلیون پاوند به نیروهای امنیتی