کمک نقدی

اتحادیۀ اروپا 35 میلیون یورو برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک می‌کند

اتحادیۀ اروپا 35 میلیون یورو برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک می‌کند

نمایند‌ه‌گی دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا درافغانستان، اعلام کرده است که این اتحادیه مبلغ 35 میلیون یورو را برای مبارزه با همه‌گیری