کمک های بشردوستانه

18 میلیون و 400 هزار شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

18 میلیون و 400 هزار شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند

محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیۀ کشور می‌گوید که دست‌کم 18 میلیون و 400 هزار نفر در کشور به کمک‌های بشردوستانه