کمک چین

محموله‌یی از کمک‌های چین به بدخشان رسید

محموله‌یی از کمک‌های چین به بدخشان رسید

مسوولان محلی در بدخشان تأیید می‌کنند که محموله‌یی از کمک‌های کشور چین را دریافت کرده‌اند. این محموله برای رسیده‌گی به
چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان کمک کرد

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که جمهوری خلق چین به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی مواد بهداشتی به افغانستان