کمیته محافظت از صرافان

کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد

کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد

کمیتۀ محافظت از صرافان در شهر کابل، پس از هدایت محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، به رهبری والی کابل ایجاد شده