کمیسون حقوق بشر افغانستان

شهرزاد اکبر در گفت‌وگو با سفیر پاکستان: تلاش‌های صلح برای برقراری آتش‌بس سرعت بگیرد

شهرزاد اکبر در گفت‌وگو با سفیر پاکستان: تلاش‌های صلح برای برقراری آتش‌بس سرعت بگیرد

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دیدار با منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید، تلاش‌های