کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون حقوق بشر: نزدیک به 200 شهروند ملکی افغانستان در نیمۀ اول ماه سرطان کشته شده‌اند

کمیسیون حقوق بشر: نزدیک به 200 شهروند ملکی افغانستان در نیمۀ اول ماه سرطان کشته شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تنها در نیمۀ اول ماه سرطان سال روان خورشیدی نزدیک به 200 غیرنظامی
کمیسیون حقوق بشر: تلفات افراد ملکی در سه روز آتش‌بس ۸۰ درصد کاهش یافته بود

کمیسیون حقوق بشر: تلفات افراد ملکی در سه روز آتش‌بس ۸۰ درصد کاهش یافته بود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تلفات افراد ملکی در سه روز آتش‌بس حدود ۸۰ درصد کاهش یافته بود.
اعتراض باشنده‌گان هرات به شکنجه و کشته شدن کارگران افغانستان در ایران

اعتراض باشنده‌گان هرات به شکنجه و کشته شدن کارگران افغانستان در ایران

سه روز پس از نشر گزارش‌ها دربارۀ شکنجه و پرتاب شماری از کارگران افغانستان از سوی مرزبانان ایران به دریای