کمیسیون مبارزه با فساد

سفارت امریکا: دولت افغانستان باید به معافیت مقام‌های بلندپایه از مجازات خاتمه دهد

سفارت امریکا: دولت افغانستان باید به معافیت مقام‌های بلندپایه از مجازات خاتمه دهد

راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل از دولت افغانستان می‌خواهد که برنامۀ جدی برای مبارزه با فسادپیشه‌گانی که در