کهسان

بازداشت سه تن از نیروهای وابسته به طالبان در کهسانِ هرات

بازداشت سه تن از نیروهای وابسته به طالبان در کهسانِ هرات

در عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی کهسان هرات سه تن از افراد وابسته به طالبان بازداشت شدند. جیلانی‌فرهاد سخنگوی