کودکان خیابانی

ناکارایی نهاد‌‌‌‌های مدافع‌ حقوق کودکان خیابانی در افغانستان

ناکارایی نهاد‌‌‌‌های مدافع‌ حقوق کودکان خیابانی در افغانستان

نویسنده: محب بابک با روی کار آمدن حکومت انتقالی و سامان گرفتن نسبی اوضاع سیاسی در افغانستان، نهادهای بین‌المللی در
کارزار غذایی برای فرشته‌گان خیابانی؛ مالک یک رستورانت در هرات طلایه‌دار کمک به کودکان کار

کارزار غذایی برای فرشته‌گان خیابانی؛ مالک یک رستورانت در هرات طلایه‌دار کمک به کودکان کار

مهربانی مردم هرات در روزهای شیوع کرونا در این ولایت، تلخی تحمل قرنطینه و بیماری را شیرین کرده است. به
حل مشکل یا خلق معضل؛ نگاهی به فعالیت‌های خیریه برای کودکان

حل مشکل یا خلق معضل؛ نگاهی به فعالیت‌های خیریه برای کودکان

نویسنده: مریم حیدری، فعال حقوق کودک ما بیش‌تر از این نمی‌توانیم سرمایه‌ها و منابع معدود جامعه را در راه‌هایی صرف