کوچه حمام زنانه

فیلم کوچۀ حمام زنانه؛ روایت تازه‌یی از یک افغانستان درگیر جنگ

فیلم کوچۀ حمام زنانه؛ روایت تازه‌یی از یک افغانستان درگیر جنگ

نویسنده: عبدالجلیل سروش فیلم «کوچۀ حمام زنانه» محصول تازه‌یی از سینمای در حال رشد افغانستان است که تلاش کرده روایت