گزارش

یوناما: جنگ افغانستان همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین جنگ‌های جهان برای افراد ملکی، باقی مانده است

یوناما: جنگ افغانستان همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین جنگ‌های جهان برای افراد ملکی، باقی مانده است

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در گزارشی تازه‌ می‌گوید که نیمۀ اول سال ۲۰۲۰ شاهد نوسان