گوتریش

دبیر کل سازمان ملل متحد انفجار موتربمب در لوگر را محکوم کرد

دبیر کل سازمان ملل متحد انفجار موتربمب در لوگر را محکوم کرد

انتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد انفجار موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت جنوبی لوگر را محکوم کرده