ینس استولتنبرگ

دبیر کل ناتو: حمایت ناتو از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز ادامه می‌یابد

دبیر کل ناتو: حمایت ناتو از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز ادامه می‌یابد

ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می‌گوید که حمایت این پیمان از افغانستان به ویژه نهادهای امنیتی این
ناتو حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا چهار سال دیگر تمدید می‌کند

ناتو حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا چهار سال دیگر تمدید می‌کند

اعضای هیأت صندوق اعتماد ارتش افغانستان که متشکل از کشورهای عضو ناتو هستند، می‌گویند که حمایت مالی ناتو از نیروهای