نماینده سازمان ملل در افغانستان

استقبال ارگ از تعیین نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل؛ افغانستان در محراق توجه جامعۀ جهانی است

neshananews

18 March 2021

ارگ ریاست جمهوری از گماشته‌شدن جان آرنولت، دیپلمات فرانسوی به عنوان نمایندۀ شخصی سرمنشی سازمان ملل متحد در امور صلح افغانستان استقبال می‌کند.

این نهاد امروز (پنج‌شنبه، 28 حوت) با نشر خبرنامه‌یی ضمن استقبال از گماشته شدن آقای آرنولت در این سمت، می‌نویسد که افغانستان در محراق توجه جامعۀ جهانی قرار دارد. در خبرنامۀ ارگ آمده است که تعیین نمایندۀ ویژه از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از توجه جدی جامعۀ جهانی به وضعیت افغانستان حکایت دارد.

بر اساس خبرنامۀ ارگ، استعجالیت و اجماع بین‌المللی در پیوند به صلح افغانستان فرصت مناسبی را برای تأمین صلح در کشور فراهم ساخته است.

گفتنی است که انتنیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد جان آرنولت، دیپلمات فرانسوی را به عنوان نمایندۀ شخصی خود در امور صلح افغانستان برگزیده است.

این دیپلمات فرانسوی بیش از 20 سال سابقۀ فعالیت را در مأموریت‌های مختلف در چوکات سازمان ملل متحد دارد. آقای آرنولت قرار است روند صلح افغانستان را در همکاری با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و سایر طرف‌های دخیل در روند صلح به پیش ببرد.