نیروهای مردمی1

رحمانی از حکومت می‌خواهد نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کند

neshananews

21 June 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در واکنش به افزایش حمله‌های تهاجمی طالبان می‌گوید که حکومت باید نیروهای خیزش مردمی را در برابر طالبان تمویل و تجهیز کند.

آقای رحمانی امروز (دوشنبه، 31 جوزا) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور حمله‌های طالبان در سرتاسر کشور افزایش یافته است.

آقای رحمانی می‌افزاید که حمله‌های تهاجمی طالبان بر ولسوالی‌های مختلف کشور تمامیت ارضی افغانستان را تهدید می‌کند. به گفتۀ او، مبارزۀ نیروهای خیزش‌ مردمی در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور سرنوشت‌ساز است.

رییس مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد که نیروهای خیزش‌ مردمی را تمویل و تجهیز کنند. به سخن او، دولت باید نیروهای خیزش مردمی را در کنار نیروهای امنیتی به گونۀ درست مدیریت کند. به گفتۀ او، اگر این نیروها به گونۀ درست مدیریت نشوند ممکن است در آینده به تهدید تازه‌یی در برابر دولت بدل شوند.

این در حالی است که نیروهای خیزش مردمی در ولایت‌های پروان، تخار، بغلان و فاریاب علیه طالبان بسیج شده‌اند. وزیر دفاع ملی نیز تعهد کرده که نهادهای امنیتی در تجهیز نیروهای خیزش مردمی در برابر گروه طالبان اقدام خواهند کرد.