IMG-20200116-WA0005

محل اخاذی طالبان در جوزجان منهدم گردید

محمدجان آریا

16 January 2020

در عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان منطقه شاه‌میرزا که استراتژیک‌ترین نقطه شاهراه جوزجان _  بلخ است از وجود طالبان مسلح پاک‌سازی شد.

محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین با تایید این خبر به خبرگزاری نشانه می‌گوید: “منطقه شاه‌میرزا محل اخاذی و باج‌گیری طالبان مسلح بود که در عملیات شاهین 220 این محل از وجود طالبان مسلح پاک‌سازی گردید”.

شاه‌میرزا در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان موقعیت دارد و در مسیر رفت و آمد بندر تجارتی آقینه قرار دارد که این مسیر بندر تجارتی آقینه را با شمال، شمال شرق و مرکز افغانستان وصل می‌کند و در یک سال اخیر به مهم‌ترین منطقه برای اخذ پول از نفت‌کش‌ها و موترهای باربری برای طالبان مسلح تبدیل شده بود. این چندمین باری است که در شش ماه اخیر طی عملیات هوایی و زمینی این منطقه از وجود مخالفین مسلح پاک‌سازی شده است.

عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان می‌گوید: “در پی پاک‌سازی منطقه شاه‌میرزا دو روستا نیز از وجود مخالفین مسلح دولت پاک‌سازی شده است.

پیش از پاک‌سازی این محل، راننده‌های نفت‌کش‌ها مجبور بودند که در مسیر سرک توقف نمایند و به خاطر تردد به طالبان مسلح پول بپردازند.

در این ارتباط یک راننده تاکسی که در مسیر  ولسوالی اندخوی – مزار رفت و آمد می‌کند. چشم‌دید خود را چنین بیان می‌کند: “طالبان از موترهای تاکسی پول نمی‌گرفتند و اما اگر موترهای تیل‌کش و باربری در منطقه شاه‌میرزا توقف نمی‌کردند. تک‌تیرانداز طالبان موتر آن‌ها را هدف قرار می‌داد”.

این راننده موتر اضافه می‌کند که روزانه به صدها نفت‌کش و موتر باربری از این منطقه می‌گذشتند که از هر موتر نفت‌کش مبلغ سی‌ هزار افغانی گرفته می‌شود و با این حساب طالبان مسلح از این منطقه کم از کم روزانه تا سه میلیون افغانی دریافت می‌کردند.

در گذشته دو نفت‌کش نیز در این منطقه از سوی طالبان مسلح هدف قرار گرفته و اتش گرفته است که هنوز نشانه‌های نفت‌کش‌ها در کنار سرک باقی مانده است.

سمیر کام‌بخش یکی از باشندگان شهر شبرغان با اظهار خوشحالی می‌گوید: “در گذشته وقتی سفر می‌کردیم منطقه شاه‌میرزا مثل گذشتن از پل سراط می‌ماند و هراس داشتیم که حالا حالا مرمی می‌خوریم و اما بعد از عملیات بدون ترس و استرس از این‌جا می‌گذریم”.

از سه روز به این سو عملیات شاهین 220 در چوکات عملیات سرتاسری – خالد – توسط نیروهای امنیتی هوایی و زمینی آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

هنوز طالبان مسلح در ارتباط به دست رفتن این منطقه چیزی نگفته‌اند.