کابل

والی کابل: خانواده‌های بی‌بضاعت در جریان قرنطینه از پرداخت بل آب و برق معاف‌اند

neshananews

28 May 2020

والی کابل می‌گوید که خانواده‌های بی‌بضاعت پایتخت از پرداخت بل آب و برق در جریان قرنطینۀ معاف‌اند. به سخن او، کمیتۀ اضطرار این ولایت خانواده‌های بی‌بضاعت را شناسایی کرده و بل برق و آب آنان را در تفاهم با شرکت «برشنا» و تصدی آب‌رسانی و کانالیزیسیون شهری می‌پردازد.

محمد یعقوب حیدری، والی کابل می‌گوید که خانواده‌هایی که بل برق آنان در یک دوره کم‌تر از یک هزار افغانی آمده باشد، به عنوان خانواده‌های بی‌بضاعت شناسایی شده‌اند و از پرداخت پول مصرف آب و برق در جریان قرنطینۀ معاف هستند. والی کابل می‌افزاید که بر اساس محاسبۀ آنان، حدود 350 هزار مشترک «برشنا» و تصدیق آب‌رسانی شهری از این معافیت بهره‌مند می‌شوند. به سخن او، به گونۀ تخمینی حدود یک‌ونیم میلیون باشندۀ پایتخت در این خانواده‌ها عضویت دارند.

والی کابل توضیح می‌دهد که با شرکت «برشنا» و تصدی «آب‌رسانی و کانالیزیسیون شهری» کابل در این باره صحبت شده است و روی بل این خانواده‌ها نوشته خواهد شد که آنان از پرداخت بل معاف هستند.

این تصمیم درحالی از سوی مسوولان محلی ولایت کابل گرفته می‌شود که کابل حدود دو ماه می‌شود که در قرنطینۀ کامل قرار دارد. شماری از باشنده‌گان پایتخت شکایت دارند که در نبود کار توانایی پرداخت هزینۀ آب و بل برق را ندارند.