درباره خبرگزاری نشانه

کارگزاران خبرگزاری “نشانه” در سپهر رسانه‌یی افغانستان با این امید به فعالیت آغاز کرده اند که این رسانه بتواند، بیان آزاد، اطلاع‌رسانی حرفه‌یی و غیر جانب‌دارانه را در کنار رسانه‌های دیگر تقویت کند. این رسانه بر آن است تا با نشر خبر، گزارش‌های تحقیقی و تحلیل مسایل روز، در کنار سایر رسانه‌های افغانستان حضور معنادار داشته باشد.