کتاب-شعر-880x550

” افعانستان حاضرگی عصر شعری آنتولوژی‌سی” کتابی عرب تیلیده باسیب چیقاریلدی

neshananews

neshananews

06 June 2021

لبنان پایتختی بیروت شهریده ” المدی ” باسمه‌خانه‌سي افعانستان ‌نینگ حاضرگی عصر شعریتی انتولوژی‌ کتابی‌ني عرب تیلی ده چاپ قیلگن‌. بو کتاب ده افعانستان حاضرگی عصری شاعرلری‌نینگ شعر توپلم لر کیریتیلگن.

عراق‌لیک اوگوروچی مریم‌العطار بو کتاب‌ني فارس تیلی دن عرب تیلیده اوگیرگن. خانم العطار بوندن آلدین هم فارس تیلی بیرقطار شعر مجموعه‌لری جمله‌دن فروغ‌فرخزاد دیوانی‌ني عرب تیلی‌ده اوگیرگن.

افعانستان حاضرگی عصر شعریتی آنتولوژی کتابی افعانستان‌نینگ ۳۵ شاعری شعرلری مجموعه‌سي دیر که مترجم ذوقی گه مطابق تنلنگن.

وحید‌بکتاش، پرتو‌نادری، لیلا‌حراحت‌روشنی، ابوطالب‌مظفری، محمد‌شریف‌سعیدی، قنبرعلی‌تابش، ضیا‌قاسمی، محبوبه‌ابراهیمی، باران‌سجادی و شکریه‌عرفان لرنینگ شعرلری بو مجموعه‌ده چاپ بولگن‌.

شونینگ‌دیک افعانستان‌نینگ معاصر شاعرلری عاطف‌حسینی، حفیظ‌الله‌شریعتی‌سحر، امان‌بویامک، فاطمه‌روشن، رحیمه‌میرزایی، زهرازاهدی، معصومه‌احمدی، الیاس‌علوی، مارال‌طاهری، ریحانه‌آخوندزاده، مریم‌ترکمنی، سلما‌شریفی، مجیب‌مهرداد، یاسین‌نگاه، امان‌میرزایی، حسین‌ابراهیمی، کریمه‌شبرنگ، حکیم‌علی‌پور، حسین‌رضایی‌، صدا‌سلطانی، مریم‌هاتف، معصومه‌موسوی، هادی‌هزاره، مهدی‌سرباز و زینب‌حسینی‌نینگ شعرلری‌هم بو مجموعه نشر بولگن.

بوومجموعه ني عرب تیلیده اوگیرگن مریم‌العطار، او افعانستان شاعرلری شعرلرینی اوقیش بیلن بومملکت‌نینگ جاري وضعيتي دن معلومات حاصل قیلگنمن دیب ایتکن.