مذاکرات-بین-الافغانی-400x250

تینچلیک مذاکره لر اوزباش نخبه لر چنگالیده

neshananews

neshananews

01 December 2020

اوزباش نخبه لر، هر بیر دولت ده قدرتلی اجتماعی طبقه دیر که قدرت و بایلیک منبع لرگه ایگه بولیب و قدرت و سیاست ارابه سی حرکتی نی اوز منفعت لریگه مطابق ایلنتیره دیلر. افغانستان بیر معمالی مملکت اوله راق دایم انه شندای اوزباش نخبه لرتمانیدن باشقریلیب کیلگن و بو مملکت یوگنی شو قتلم یا طبقه قولیده ایکن. خویش وتبارلیک، زراندوزلیک، اندیوال بازلیک وفساد بو اجتماعی طبقه نی اینگ مهم خصوصیتلری جمله سیدن دیر.

شو موضوع نی انابت گه آلیش بیلن افغانستان حاضرچه لیک اوزتاریخی ده بیرمهم مذاکره لر عرفه سیده اورین آلگن. سونگی کون لرده ایچیم یول تاپکن دوحه ده اوتکزیله یاتکان افغانلر ارا مذاکره لر، مملکت ایچکری سی و تشقری سیده اینگ مهم واساسی و عینی حالده اینگ مرکب و چیگیلگن مذاکره لرگه ایلنگن و افغانستان نینگ اوزاق مدتلی اوروشی گه نقطه قویشی اوچون کوپلب کیشی لر کوزی و دقتی اونگه جلب ایتیلگن.

اما بو اوروش نینگ بیرتمانی فسادگه باتکن جمهوریت تاشی نی بغریگه اوره دی و باشقه تمانی ایسه زوروانلیک نی رواجلنتیرگن امارت داعیه سینی بیرق درای دیرکه افغانستان ده اوروش یکونلنیشی و تینچلیک تامین لنیشی گه طرفدار ایمسلر. بو اوروش نینگ ایککی تمانیده، اوزباش نخبه لراوز منفعتلریدن اوزگه، مردم و اولکه نینگ کیله جکی و تینچلیگی باره سیده اویله میدیلر. بو قتلم افغانستان اورشی نی یکونلنتیریش دریچه سی نی یاپیش بیلن اوروش اوتی نی النگه لنتیرماقده لر.

هرچند افغانستان و طالبان گروهی نینگ قطرده‌گی مذاکره قیلوچی هیاتلری امریکا تشقی ایشلروزیری و قطر دولتی اوسطه چیلیگی بیلن مذاکره لر ایش دستوری بویچه کیلیشدیلر، اما بو کیلیشو جمهوریت قدرتی مرکزی کابل و امارت مرکزی کویته ده بیرقطار بحث لر بیلن یولداش بولدی و دیمک ایککی تمان هم اوز قدرت لری بقاسی و منفعتلری سقلنیشی اوچون بو کیلیشودن حمایت ایتمگنلر. افغانستان دولتی نینگ مذاکره قیلوچی هیاتی اعضاسی عبدالحفیظ منصور، جهان جماعه سی بو مذاکره لر و مذاکره قیلوچی هیاتلر کیلیشودن حمایت ایتکن و ایککی تمان نینگ قدرت مرکزلری هم بو کیلیشودن حمایه و ارقه داشلیک کورستیش لری کیرک دیب ایتکن.

حمهوریت نینگ کابل ده‌گی و امارت نینگ کویته ده‌گی نخبه لریگه جهان جماعه سی تمانیدن باسیم یتکزیلمسه بو کیلیشو دن حمایت قیلمیدیلر. ایریم منبع لرنی رسانه لرگه خبربیریشیچه افغانستان دولتی نینگ مذاکره قیلوچی هیاتی ایککی قناتگه بولینگن، بیری ۲۲ ماده سی بولگن بو کیلیشو بیلن موافق دیر و دیمک جمهوررییس غنی گه یقین بولگن باشقه بیر قنات ایسه بو کیلیشو دن راضی ایمس دیر. طالبان هرچند طالبان تمانی بو کیلیشودن حمایت ایتیشی دن خبر بیرگن اما بو گروه نینگ کویته ده‌گی قدرت مرکزیده هم بو توغریده ناراضلیک لر موجود دیر.

افغانستان تاریخی ده شخصی منفعت و اوروش و قان توکیش بیلن قدرت گه قالیش اوتمیش تاریخ گه ایگه دیر. ایندی هم که افغانستان تینچلیک مذاکره لری مملکت نینگ جمهوریت و امارت اوزباش نخبه لری چنگالی گه توشکنی بونی کورسته دی که بو قتلم اوز شخصی منفعتلری اوستیده چینه اوریب و قرغ ییل دن بیری اوروش و قان توکیلیش بیلن کون کیچیرگن و ویرانه گه ایلنگن ملت و اولکه نینگ تقدیری اصلن اولر اوچون مهم و اونملی ایمس. جهان جماعه سی و تاثیرچن مملکت لرایککی تمان نینگ بو اوزباشیمچه لیک و منفعت طلبلیک لری آلدینی آلیش لری لازم و تینچلیک مذاکره لر آقمی نی افغانستان ملتی منفعتی گه تیزلشتیریش لری کیرک.

افغانستان ملتی اولکه ده اوروش و قان توکیلیش توختتیلیشی نی ایستیدلر.ناتینچلیک لر حاضرچه هر وقت دن کوره کوپراق بولگن،‌ اما ایککی تمان نینگ اوزباش نخبه لری اوز شخصی منفعت لری سقلینیشی اوچون تاکیدلب و افغانستان نینگ میلیونلبچه وطنداشلری منفعتی و اولرنینگ اچنرلی روزغارلریگه اعتنا قیلمیدیلر. حاضرچه ایسه برچه امیدلر افغان لر ارا یوز مه یوز مذاکره لرگه قرتیلگن و بو مذاکره لرایککی تمان نینگ شخصی و اوزباشمچه لیک فکر و ملاحطه لری سبب باش بیک کوچه گه کیریب قالمسلیگی و موفقیت سیزلیک گه اوچره مسلیگی لازم؛ چونکه صلح و تینچلیک همه نی دستلبکی و اساسی طلبی دیر.