۲۰۲۱۰۵۳۱_۱۱۴۹۲۵

عیاللر تجارت مرکزی؛ بدخشانده عیاللر محصولاتلری بازاری رونق‌ تاپکن

neshananews

01 July 2021

 عیاللرنینگ بازارلرگه تۉغریدن-تۉغری قول‌تاپش امکانیتی و مستقل اقتصادي فعالیتلری، افغانستان‌ده، اینیقسه‌ بده‌خشان ولایتیده‌گی عیاللر اوچون اساسي قیینچیلیکلردن بیری حسابلنه‌دی.  عیاللر اساسي ایشلب چیقرووچیلر صفتیده جمعیت نینگ اقتصادي فعالیت‌لر نینگ کتّه‌ قِسمینی بجره‌دیلر، اما مملکت نینگ چېکّه‌ و قیشلاق جایلریده اجتماعي-مدني چېکلاولر قۉییلگنلیگی سببلی اۉز محصولاتلریگه اېگه‌لیک حقوقیدن محروم دیرلر.

 اما سۉنگگی ییللرده، عیاللرنینگ معلوماتلری وقابلیت‌لری یوکسلگنی و شونینگدېک، ایش جایلری آرتیشی بیلن دهقانچیلیک، سوت و کسب-هنر ساحه‌لریده کۉپلب عیاللر ایشلب چیقریشنی کۉپه‌یتیردیلر و بازارگه قۉشیلیش آرقه‌لی اۉزلری نینگ درآمدلریگه اېگه‌لیک قیلیشماقده‌لر.

 بدخشان مرکزی فیض‌آباد شهریده عیاللر اوچون ایکّیته مخصوص بازار موجود بۉلیب، اولرده کۉپلب عیاللر اقتصادي فعالیت بیلن شغللنماقده‌لر.  بدخشانده محلي رسميلر و بیر قطار ایش بیلرمان عیاللر فېض‌آباد شهریده “عیاللر تجارت مرکزی” تشکیل اېتیلگنیدن بویان اولر نینگ تجارت فعالیتی انچه‌ رواجلنگنلیگینی و اولر خلق‌گه کېره‌کلی و صفتلی اشیالرنی ساتیش آرقه‌لی سان-سناقسیز خریدارلرنی اوزلریگه جلب قیلیشگه اورینه‌یاتگنلیکلرینی ایتیشه‌دی.

 ” جی‌ . آی . زید” یا آلمان فدرال جمهوریتی نینگ دایمي اقتصادي رواجلنیش و ایش بیلن تأمینلش دستوری تامانیدن ۵،۷ میلیون افغانی مبلغ خراجتی بیلن قوریلگن اوشبو عیاللر تجارت مرکزی یخشی اقتصادي و ایش امکانیتلرینی بدخشان ولایتی عیاللریگه مهیا ایتکن‌.

 تجارت ماللری، قول‌صنعتی و سوت محصولاتلرینی ساتیش اوچون هر کونی اوشبو مرکزگه کېله‌یاتگان عیاللر دیدیلر،  تۉرت آیدن کم وقت ایچیده اۉز تجارت میزنی کېنگه‌یتیریشگه و عایله‌ و محلي اقتصادیاتنی مستحکملشگه موفق بۉلگن‌میز‌.  ۴۵ یاشلی ماه بېگم بدخشان ولایتی ارگو تومنیده استقامت قیله‌دی.  تومن ولایت نینگ مرکزی فیض‌آباد شهریدن ۳۰ کیلومتر اوزاقلیکده جایلشگن.  بېگم‌خانم سوت محصولاتلرینی هفته‌سیگه اوچ کون ساتیش اوچون عیاللر سودا مرکزیگه آلیب کېله‌دی.

 تدبیرکار عیال نینگ ایتیشیچه، اوشبو تجارت مرکزی نینگ تشکیل اېتیلیشی اونگه سوت محصولاتلرینی ساتیش آرقه‌لی درآمد آلیش و چارواچیلیک کسبینی رواجلنتیریشگه یاردم بېرگن.  ماه بېگم چارواچیلیک تجارتی‌نی کېنگه‌یتیریشگه و ارگو تومنیده‌گی باشقه‌ قیشلاق عیاللرینی ایش بیلن تأمینلش اوچون کۉپراق سوت محصولاتلری ایشلب چیقریشگه امید قیلماقده.

 اوشبو عیاللر سودا مرکزیده محلي محصولاتلر و عیاللر قول‌صنعتی محصولات‌لریدن تشقری بازار اوچون ضرور بۉلگن اشیالر هم ساتیلماقده.  بدخشانلیک سوداگر عیال نازیه، خریدارلرنی جلب قیلیش و عیاللر تجارت مرکزینی رواجلنتیریش اوچون، بازار طلبیگه موافق ایریم ینگی بولیم‌لرنی ایجاد ایتیش بیلن بیر قطار تنیقلی کمپنیلردن تورلی خیل مال و اشیالرنی عیاللریگه ساتیب آلیب، بیزنس مرکزیگه کیلتیریش نیتیده من ديدي.

نازیه‌خانم اوشبو مرکزده تجارت و سودا فعالیتی رونق تاپیشیگه امید بیلدیریب دیدی، کون سیین اوشبو بیزنس مرکزی نینگ مشتری سانی کۉپه‌ییب باره‌یاتگنینی و او اۉز بیزنس فعالیتینی کېنگه‌یتیریش آرقه‌لی بازار احتیاجلرینی قاندیریشگه حرکت قیله‌یاتگنینی ایته‌دی.  نازیه‌خانم نینگ قۉشیمچه‌ قیلیشیچه، اوشبو مرکزده اقتصادي میکانیزم‌لرنینگ شکللنیشی کۉپلب عیاللرنی ایش بیلن تأمینلش امکانیتینی بېره‌دی و اولر ملَکه‌لی عیاللر و ایش بیلرمانلرنی تۉغریدن-تۉغری بازارگه باغلشگه حرکت قیلیشه‌دی.

 بو سودا مرکزیده فعالیت قیلاتگان عیاللرنی کتّه‌ قِسمینی عایله‌ نینگ باقووچیسی بۉلگن و اۉز فرزندلری نینگ یشه‌ش خرجتلری و اۉقیشلرینی تدبیرکارلیک فعالیتی بیلن تأمینله‌یدیگن عیاللر تشکیل اېته‌دی.  اوشبو بیزنس مرکزیده ۴۰ گه یقین سوداگر عیاللر اقتصادي فعالیت بیلن شغللنه‌دیلر.

 بدخشان خاتین-قیزلر ایشلری بویچه اداره متصدیلری “عیاللر تجارت مرکزی”  نینگ تشکیل اېتیلیشی نه‌فقط عیاللر نینگ اقتصادي فعالیتی نینگ ترقه‌لیشینی آلدینی آله‌دی، بلکه‌ عیاللر نینگ اقتصادي فعالیتینی رواجلنتیریشگه کۉمکلشه‌دی و امکانیتلر یره‌ته‌دی دیدی.

 بدخشان عیاللر ایشلشلری بۉییچه‌ اداره رییسی الیناغیاثی نینگ تأکیدلشیچه، تجارت مرکزی نینگ تشکیل اېتیلیشی و عیاللر نینگ محنت بازاریده‌گی اېنگ قیسقه‌ وقت ایچیده قیزغینلشیشی عیاللر نینگ اقتصادي و تجارت وسودا فعالیتی نینگ رواجلنیشیگه امید بېرگن.

 اونینگ سۉزلریگه کۉره‌، سۉنگگی ییگیرمه‌ ییل ایچیده عیاللر نینگ امکانیتلری کېنگه‌یگنیدن سۉنگ، کسبلر، هنرمندچیلیک، دهقانچیلک و سوت محصولاتلری بۉییچه‌ عیاللر ایشلب چیقریشی اۉسدی و عیاللر ایلگری بازارگه تۉغریدن-تۉغری کیریش امکانیگه اېگه‌ بۉلمه‌گنلیکلری سببلی کېره‌کلی درآمد آلیشلری ممکن اېمس اېدی.

 بدخشان عیاللر ایشلری بۉییچه‌ اداره رییسی‌نی تأکیدلشیچه، عیاللر اوچون اوشبو ایکّیته مخصوص بازارنی یره‌تیش و اولرگه ایش تاپیش امکانیتینی یره‌تیش آرقه‌لی عیاللر محصولاتلرینی تۉغریدن-تۉغری اۉزلری ساتیشه‌دی و ساتووچیلر کۉپراق فایده‌ آلیشلری ممکن.

 او، عیاللرگه نسبتاً زۉروانلیک نینگ اساسي سببلریدن بیری، باشقه‌ سببلرگه کۉره‌، اولر نینگ اېرککلرگه اقتصادی باغلیقلیگی اېکنلیگی‌ده بیلب و شو سبب‌دن بو اداره عیاللرنی بازارگه باغلش بیلن ، بوقتلم‌نی مالی مستقللیک گه ایرشتیریش اوچون قولی شزایطلری‌ني مساعد ایتماقچی.