657867865876876578567

فرهنگ اوزبیکی به فارسی» نینگ «اپلیکیشنی» موبایللرده»

neshananews

31 July 2021

گزارش: ولی‌محمد حدید

اوتیزسکیز مینگ سۉز، بیریکمه و اتمه دن عبارت  ایکی جلدلیک “فرهنگ اوزبیکی به فارسی” عنوانلی سۉزلیگ اپلیکیشنی فایده‌لنش گه تاپشیریلدی.

فرهنگ اوزبیکی به فارسی، اوزبیک تیل و ادبیاتی یازوچی و تحقیقاتچی لری دکتور شفیقه یارقین و محمد حلیم یارقینلرنینگ نیچه ییل لیک ایش و محنت بیلن تالیف بولیب نهایت ده ۱۳۸۶-ییلی  تهرانده “سخن” انتشاراتی ارقه لی باسیلیب چیققن اېدی.

بو فرهنگ یا سوزلیک اوزبیک تیل و ادبیاتی مشتاق لری آسان قوللنیش لری اوچون بوندن قریب ۸ ییل آلدین قویدگی آدرس بیلن  انترنت گه یوکلنگندی:

(www.uzsoz.net)

فرهنگ اوزبیکی به فارسی مولفی دوکتورشفیقه یارقین نشانه خبرآژانسی بیلن صحبت ده اوزبیک تیل و ادبیاتی گه قیزیققن یازوچی، تحقیقاتچی لر و خصوصن یاش نسل نینگ به تکرار طلب و ایستگلری آرتیدن بو سوزلیک آپلیکیشنی تیارلنیب جاری شمسی ییل ( ۱۴۰۰) اسد آی نینگ آلتینچی کونی نشربولگنی نی اورغولشدی.

مولف: دوکتورشفیقه یارقین

خانم یارقین بو آپلیکیشن نینگ برچه تخنیک ایشلرینی جناب حبیب الله سعادت بجرگنی وبو توغریده چمه سی ۱۰ آی ایزچیل ایشله گنی دن خبربیردی.

خانم یارقین بو سۉزلیک نی تالیفی ده ۳۰ دن آرتیق ینگی و کلاسیک سۉزلیکلرجمله دن  اوزبیک تیلی نینگ ایضاحلی لغتی، دیوان لغات التورک، فرهنگ سنگلاخ، فرهنگ بدایع اللغت، فرهنگ معین، فرهنگ معاصر فارسی، فرهنگ تورکی-فارسی، فرهنگ روسی-فارسی، فرهنگ المنجد عربی-فارسی، فرهنگ تورکی چغتای و تورکی عثمانی، حاضرگی اوزبېک تیلی نینگ فعال سۉزلری ایضاحلی لغتی و بیر قنچه تیلشناسلیک و ادبیات شناسلیک همده ادبیات تاریخی اثرلردن فایده لنیلگن دیب ایتدی.

   دکتور شفیق یارقین گه کوره بو اپلیکیشن ده چمه سی ۳۸۰۰۰ ته سۉز، بیریکمه و عباره جایلشگن و اپلیکیشن ترقلگنی دن ۶ ساعت اوتگچ ۵۰ گه یقین شیر و تخمین  ۱۰۰۰دن آرتیق لایک و کومنت آلیبب یوزلب بار دانلود بولگن.

خانم یارقین اپلیکیشنده اۉزیمیز تاپکن یا هم حرمتلی تیلداشلریمیز پیشنهاد بېرگن سۉزلرنینگ کیریتیش امکانی بارلیگی نی ایتیب فایده لنووچی لردن بو یاردم و همکارلیکنی کوته میزدیب تاکیدلشدی.

  فرهنگ مولفی ۳۸۰۰۰ ته سۉز و بیریکمه دن عبارت بو سوزلیک، حاضرگی اۉزبېک ادبی تیلده قۉللنیب تورگن سۉزلر و بیریکمه لرنینگ برچه سی اېمس لیگی نی قید ایتیب، سوزلیک ده حاضرگی اۉزبېک ادبی تیلی نینگ اېنگ فعال و کۉپ قۉللنه دیگن سۉزلر کیریتیلگنی و بو یوزدن، سۉزلیک حرمتلی تیلداشلرنینگ اساسی ضرورتلرینی برطرف اېتیش و کۉپلب سۉراقلریگه جواب بېره آلیشی ممکن دیب امید بیلدیرگن.

  فرهنگ مولفی حاضرگی کونده، بو سوزلیک، اوزبیک ادبی تیلینی اۉرگه نیش، تحقیقاتچیلر، یازووچیلر و بیلیم یورتلر اۉقووچیلریگه یخشی قۉل کیلیشی انیق ایکنی و مراجعت قیلووچیلر کۉپلب اۉزبېکچه سۉزلر معناسی و گرامر ماهیتی و تورلریگه عاید کۉپکینه سۉراقلریگه یېترلی و قانیقرلی جوابلر تاپیشلری ممکن دیدی. خانم یارقین بو نرسه اۉز نوبتیده اۉزبېک ادبی تیلی رواجی و اۉسیشیگه انچه تأثیری قویشی شبهه سیزیقال نمایان بولگنی هم اورغولشدی.

   حاضرچه افغانستانده اۉزبېک یازووی بویچه یگانه یازوو طرزی ایشلتیلمی دی. خانم شفیقه یارقین بو توغریده اپلیکیشن نشر بولگنی یگانه یازوو طرزینی ایشلتیش اوچون قنچه لیک فعال حصه قوشیشی مملکن بولگن سوال گه بوندای جواب قیتیردی: « اپلیکیشن ده گی بیزنینگ سۉزلیگیمیز تألیف اېتیلگن چاغده، حاضرگی قۉللنیب تورگن اۉزبېک-عرب رسمی یازوو تصویب اېتیلمه گن اېدی. شو اوچون سۉزلیکده رسمی یازوو قۉللنمه گن. بیز یازوولرنی رسمی یازوویمیزگه اۉگیرماقچی بۉلدیک. بیراق کېی قره سک موبایللر کیبوردیده بو یازوو بۉلمه گنی، سۉزلرنی تاپیش و املاسینی یازیشده فایده لنووچیلرگه قینچیلیک و چلکشلیک تاپتیریشی اوچون واز کېچدیک. دېمک، حاضرچه بو مساله لرده اپلیکیشن اونچه لیک یاردم بیرالمه یدی و عملده ممکن اېمس.»

مولف: محمد حلیم یارقین

  فرهنگ اوزبیکی به فارسی مولف لری دوکتورشفیقه یارقین و محمد حلیم یارقین عموم اۉزبېک تیلینی سېوه دیگن و اوشبو تیلنی اۉرگنیش اوچون اینتیله یاتگن برچه تیلداشلر، اینیقسه یاشلرگه ایتیه دیگن سۉزلرینگیز نمه دیگن سوال گه بوندای جواب بیرگنلر: «هر بیر تیل سۉزله یدیگن خلقی نینگ ملی بېلگیسی و معنوی بایلگی همده تاریخ و مدنیتی روایتچیسی دیر. شو یوزدن اونی اسره ب اویلش، رواجلنتیریش، یشنه تیش همه نینگ مقدس بورچی دیر. بو ایش یا بورچ اۉزبېک ادبی تیلی نی یخشی سۉزلش، اۉقیش و یازیش درجه سیده اۉرگنیش بیلن گینه ممکن. اپلیکیشن سۉزلیگی و حرمتلی استادلر تألیف اېتگن باشقه سۉزلیکلر همده تیل شناسلیک و ادبیات شناسلیگیمیزگه عاید اثرلر قاله بېرسه شعرلر و حکایه لرنی اۉقیش، ترقه تیش و تورلی ییغینلرده شو تیلگه سۉزلش کبی ایشلر بونگه کته رولی بار.»

ایتب اوتیش لازم که فرهنگ اوزبیکی به فارسی ایککی جلد ده ۱۳۸۶چاپ ایتیلیب، شوییلی تهران ده ۴۰ دن آشیق اۉلکه اشتراکیده بۉلیب اۉتکن “تهران کتاب خلق ارا کۉرگزمه سی”ده نمایشگه قۉییلیب سۉزلیک، مخصوص کمیسیون ارقه لی ییل فصلی نینگ ۱۰ ته اېنگ یخشی کتابلری قطاری تنلندی و مؤلفلرینی مخصوص خلق ارا ساورین، آلقیشنامه و آرمگه اېریشتیردی.

سوزلیک گه قیزیققن کیشی لر، سوزلیک نی موبایللریده یوکلب “آپ” یۉسینده اوشبو سۉزلیکدن فایده لنماقچی بولسه لر بو آپلیکیشن نی ده قوییده گی لینکدن قولگه کیرتیش لری ممکن:

https://t.me/MobailAppMaker/9