مرحبا-880x550

مرحبا؛ جوزجانليك قيز پينگ پانگ ملي چمپياني

neshananews

neshananews

09 December 2020

اوروش و اميدسيزليكلر آره سيده، باشقه بيرقطار واقعه لر هم يوزبيرماقده كه مملكت يشوچيلريني حيات لريني دوام ايتيريش و يخشي راق كيله جك گه قول تاپيش اوچون اميدلريني كوپيتيرگن. اولكه ده يوزبيره ياتكان بونداي روايت لر شبهه سيز مملكت اهالي سي قره ش و انديشه لريده مثبي تاثير قالديريشي حتمي.

بوكون لر سپورت ساحه سيده حاصل بولگن يوتوقلر سبب بيرقطار جوزجانليك قيزلر، يولداش و صنفداشلريدن بيري چمپيانليك درجه سيني قولگه كيلتيريش ده فخرلنماقده لر.

پينگ پانگ فدراسيوني اعضالريدن بيري مرحبااكبري، كابل ده اوتكزيلگن پينگ پانگ تيرمه جماعه سيني سيلش اونبيشينجي دور بيله شولرده قنشيب كابل دن جوزجان گه قيتيبركيلگن. او ايگرمه سپورتچي بيلن كورشكندن سونگ افغانستان عياللر پينگ پانگ بيله شوللري چمپيانليك مقامي ني حاصل قيليش ده موفق بولدي.مرحبا خانم بو موفقيتي بيلن افغانستان عياللر پينگ پانگ تيرمه جماعه سي عضويتي هم حاصل قيلدي.

مرحبا اكبري نشانه خبر آژانسي بيلن صحبت ده، آلتي ييل دن بيري جوزجان ولايتي پينگ پانگ فدراسيوني ده مشق قيليب و بو سپورت گه اشتياقيم كوپ ديب ايتي. خانم اكبري مملكت نينگ اون بيش ولايتي دن اشتراك ايتكن قيزلربيلن قيينت و آغير بيله شولرني اوتكزگن دن سونگ چمپيانليك مقام ني حاصل قيلگنيم دن جوده خرسند من ديب ايتي.

مرحبا خانم گيچيك ياش ده بو يوتوقلريني عايله سي حمايتي، استادلري و جماعه سي اعضالري ترغيبي نتيجه سي ديب ايتي. او ١٨ ياشليگي ده مملكت عياللر  پينگ پانگ بيله شولريده قهرمانليك مقام ني بولگه كيريتكن. مرحبادنرعلاوه مملكن عياللر پينگ پانگ بيله شولريده ايككينچي مقام ني حاصل قيلگن كيشي بصيره فايض دير، مرحبا بو درجه ني كسب ايتيش عاملي ني سعي و حركت و دواملي مشق و گروهي ايش بولگني ايتبب عايله ده اوچ سينگلي سي و آلتي ايناغه سي مرحباني سپورت گه ترغيب ايتيب بو رشته ني دوام ايتيريشي ايستي ديلر.

شبهه سيز هيچ بير موفقيت كورش و سعي و حركت سيز قولگه كيلميدي، خصوصا بيرعيال ني بو درجه گه قول تاپيشي نهايت سعي و كورش طلب قيله دي.

مرحبا عياللر وقيزلر سپورتيگه نسبتن جماعه قره ش و نظري باره سيده ديدي، محل اهلي سي و قوم و قرينداشلريمز سپورت قيليشيم ده رضايت بيرمسديلر اما اوزيم ني پينگ پانگ گه جدي اشتياق و سعي و مشقلريم سبب عايله ام مندن حمايت قيله باشلديلر و شو كورش و جديت باعث بو كون مملكت بويلب بير چمپيانگه ايلنديم .

مرحبا ديدي حاضرچه همه مني وجودم گه فخرلنه ديلر و ايندي ليكده نه فقطهيچ كيشي سپورت قيليشيم گه قرشيليك كورستميدي بلكه مني كوپراق ترغيب ايته ديلر.

مرحبا اطرافي ده كوپلب قيزلر باركه مرحبا كسب ايتكن موفقيت لرگه ايرشيشني آرزو قيله ديلر. مرحبااكبري حاضرگه قدر اون قيزني پينگ پانگ نشق قيليش ده ترغيب ايتكني دن خبر بيريب سپورت گه قيزيقيش لري بولگن قيزلر ساني كوپ دير اما كيركلي زمينه و امكانيتلر مساعد ايمس ديب تاكيدلشدي. او بير اولكه ترقي و رواجلنيشي ني عياللر يوتوقلريگه باغليق اتب هر بير قيز اوز ايستك و آرزولريگه قول تاپيشلري و  عايله لر و اولكه داشلري قيزلر سپورت قيليشلريگه توسيق يرتمس ليكلريني چين كونگولدن اميد قيله دي.

مرحبا خانم كوپراق مشق و سعي و خركت قيليش بيلن كيله سي ييل ده هم بو چمپنليك درجه سيني سقلشيني تاكيدلب اما او باشقه وطنداشلري كبي مملكت ده دوام ايتيب باره ياتكان تينچليك مذاكره لر نتيجه دن تشويش ده دير. اما او تينچليك كيليشوي دن سونگ هم بير فيز اوله راق مملكت و جهان سطحي ده چمپيانليك درجه سيني سقلب اولكه سي بيرقيني خلق ارا بيله شولرده كوتاريش ني اميد قيلماقده

عيني حالده جوزجان ولايتي پينگ پانگ فدراسيوني رييسي مشعل هاشمي مملكت پينگ پانگ تيرمه جماعه لري اعضالريني اوسپرينلر، ياشلر و كاتته ياشلر بوليم لريده سيلنيشي اونبيشينچي ملي بيله شولري اون بيش ولايت ده اشتراك ايتكن قيز و عياللر اشتراكي بيلن اوتكزيلگني ايتيب كاتته ياشلر بوليميده مرحبا اكبري و بصيره فايض بيرينچي وايككينچي مقامني كسب ايتيش گه موفق بولديلرديب ايتي. هاشمي جنابلري  يقين كونلرده مملكت دن تشقريده  يولگه قويله ياتكان بيله شولر باشلنيشي و جوزجانليك قهرمانلر اوچون خلق ارا و منطقه اي بيله شولرده اشتراك ايتش زمينه سي مساعد ايتيليشي ني اميد قيلدي.

 باشقه تماندن اونداي بير حالده افغانستان نينگ بير اوزق توشكن ولايتي دن مرحبااكبري پينگ پانگ بوليميده بيرينچي و چمپيانليك مقامني كسب ايتي كه حاضرگه قدر افغانستان دولتي و طالبان گروهي مذاكره قيلوچي هياتلري ارا عياللر حق حقوق و آزادليكلري بويچ بحثلر باشلنمگن.طالبان عياللر آزادليگي و تورلي ساحه لرده فعاليت قيليشلريكه بوتكل قرشي دير.

حاضرچه جوزجان ولايتي ده قريب قرغ قيز پينگ پانگ فدراسيوني اعضاسي ديرلر. بو سپورتچي قيزلر قرشي سيگه تورگن اينگ كاتته معما سپورت مخصوص كييملري و پينگ پانك اسباب اسكونه لري يوق ليگي دير.