شاهراه کندز تخار

شمال‌شرق ولایتلری یشوچیلری کندز ـ تخار شاه‌یولیده طالبان چیک‌پاینت لری کوپیگنی دن تشویشلری

Avatar

سیمع‌الله سیحون

۰۸ سرطان ۱۳۹۹

طالبان گروهی سونگی بیرآی جریانیده کندز ـ تخار، تخار ـ بغلان شاه‌یوللریده چیک‌پاینت لرینی کوپیتیرگن.بو گروه اوتکن ایککی کون مدتیده بوشاه‌یولده بیرق لرینی تیکلب چیک‌پاینت لری سانی نی هم کوپیتیرماقده.شمال‌شرقی ولایت یشوچی لری و ولایت کینگاشلری اعضالری بو وضعیت دن تشویش و خواتیرلرینی اظهارایتیب بو یولده اهالی باردی کیلدی سی و قتناوی اوچون کوپ قیینتچیلک و معما تاپیلگن دیب ایتیشکنلر.
اولرگه کوره شاه یول حدویده مردم اذیت بولیشی و حتی تیرباران بولگنی گه قره می محلی حکومت تمانیدن بو شاه‌یول خوفسیزلیگی نی تامین لش اوچون هیچ قندای چاره تدبیر قول اوستیگه آلینمگن.
بدخشان ولایت کینگایشی ریسی بشیرصمیم نشانه خبرآژانسی بیلن صحبت ده دیدی کندزـ تخار شاه‌یولی، بدخشان و تخارولایت لری یشوچیلریگه« اولیم جاده» سیگه ایلنگن و طالب جنگچی لربو یولده یولوچی لرنی آذیت قیلیب و امنیتی قوتلرعسکرلرینی نقلیه واسطه لردن توشیریب تیرباران قیله دیلر.

بدخشان ولایت کینگاشی ریسی بوندن ۱۳ کون آلدین (جاری ییل جوزا آیی ۲۵ کونی) ایککی بدخشان لیک یاش طالبان تمانیدن تیرباران بولگنی نی اورته قویب دیدی کندز ـ تخار شاه‌یولی خوفسیزلیگی نی تامین لش ده حکومت دقت سیزلیگی گه قرگنده دولت ایشچی لر و امنیتی قوتلرملازم لری بدخشان دن کابل گه باره آله میدیلر. اونی معلوم قیلیشیچه اگر حکومت بو یول خوفسیزلیگی نی تایمین لشده جدی اعتبار قرتمسه شمالشرقی ولایت یشوچیلری قتنشیشی اوچون جدی قیینتچیلیک لرتاپیلگنی دن علاوه بدخشان ولایتی ده ییملیک اشیا نرخی کوزگه کورنرلی درجه ده وتاریلشی ممکن و مردم اقتصادی معمالرگه دچار بوله دیلر.


شونینگ دیک تخارولایتی یشوچی سی شفیق، بو شاه‌یول حدویده طالبان چیک‌پاینت لری کوپیگنی دن خواتیر اظهار ایتیب دیدی کندز ـ تخار شاه‌یولی خوفسیزلیگی نی تامین لشده حکومت دقتسیزلیگی سبب بوگروه مردم نی بی حد اذیت قیلماقده دیدی.اونگه کوره اگر حکومت بو شاه‌یول نی طالبان جنگچی لریدن تازه لشده بیراساسی چاره تدبیرنی قول اوستیگه آلمسه بوگروه مملکت شمالی ده‌گی برچه یوللرده حاکمیت تاپیب و مردم گه کتته قیینتچیلیک تاپیله دی دیدی.
عینی دمده بدخشان مدنی جماعه سی ریسی سیف الدین سایس هم بو حقیده دیدی کندز ـ تخار شاه‌یولی حدویده طالبان حضوری سبب کوپ کیشی لر حیاتی خطرگه توشکن، چونکه اونگه کوره طالبان گروهی هیچ بیرشخص و ارگان برابریده جوابگر ایمس و بو گروه جنگچی لری بیر شخص گه آزگینه شبهه تاپسه اونی موتردن توشیریب تیرباران قیله دی.
بدخشان ولایتی مدنی جماعه ریسی علاوه ایتی شوحاضر دولت ایشچی لری و امنیتی قوتلرملازم لریدن کوپ کیشی لربو یولده جدی تهدید لر بارلیگی سبب قانونی رخصتی لرینی اویلریگه اوتکزیش اوچون اوز ولایت لریگه سفر قیله آلمیدیلر.
سایس جنابلری ، حکومت کندز ـ تخار ، کندز ـ بغلان شاه‌یولری خوفسیزلیگی نی تامین لش اوچون مردم نینگ اعتراض و طلب لریگه اصلا بها بیرمیدیدیب هرچند کون اوتیشی بیلن طالبان گروهی چیک پاینت لری سانی کوپیب بارماقده اما بو یول خوفسیزلیگی نی تامین لشده حکومت نی هیچ بیر دستوری یوق دیدی.

باشقه تماندن افغانستان شمالشرقی ده جایلشکن ۲۱۷ نچی پامیر قول اردوسی مسوللری بو شاه‌یوللرده طالبان گروهی تمانیدن چیک پاینت ایجاد ایتیلگنی و خوفسیزلیک تهدید لر کوپیگنی نی تصدیقلب دیدیلر بو شاه‌یول خوفسیزلیگی نی تامینلش اوچون توله تیارگرلیک لر آلینگنی نی اورته گه قویب مرکز بویروغی نی کوتیب تورگن میزدیدی.
پامیر قول اردوسی سوزچیسی عبدالهادی نظری دیدی تازه لیک ده بو شاه‌یول خوفسیزلیگی نی تامین لش اوچون قول اردو دن بیر تولی و پولیس هم بیرتولی وظیفه لنتیریلگن. او شوحاضر ملی امنیت، ایچکی ایشلر و مدافعه وزیرلیگی بیرهیاتی کندز ولایتی گه سفر قیلگن کندز – تخار و کندز ـ بغلان شاه‌یوللری خوفسیزلیگی نی تامینلش اوچون قوشمه پلان اوستیگه ایشله ماقده لر دیدی.
پامیر قول اردوسی سوزچیسی عینی دمدمه صلح مذاکره لرباشلنیشی عرفه سیده امنیتی قوتلر مدافعوی حالت ده ایکنی و بو مذاکره لرگه خللی یتکزیلمس لیگی اوچون حربی عملیات لرنی یولگه قویشی ده مرکزی حکومت بویروغی گه ضرورت بار دیب ایتکن.
شونینگ دیک تخار و بدخشان ولایت کینگاشلری و یشوچیلری دیدیلر صلح مذاکره لری جریانیده ایککی تمان اوز وعده لریگه عمل قیلیش لری لازم. بدخشان ولایت کینگاشی ریسی بشیرصمیم دیدی زوروانلیک لرکوپیشی و عمومی قتناو یوللرده چیک‌پاینت لر ایجاد ایتیلیشی، طالبان و امریکا ارا امضالنگن کیلیشو ماده لریگه آچیقچه ضد بولگن.

اونی معلوم قیلیشیچه طالبان گروهی زوروانلیک لرنی کوپیتیریش و قتناویولرنی یاپیش ده سعی وحرکتی و اونی مقابیلیده افغانسان حکومت نی جیم تورگنی نه فقط صلح پروسه سیگه هیچ قندای یاردم یتکزه آلمیدی بلکه بو وضعیت دوام ایتیب باریشی طالبان قوتلری روحیه سینی قوللب قوتلب و مملکت ده اوروش و زورانلیک کوپیشی گه سبب بوله دی دیدی.
بغلان ـ کندز و کندز ـ تخار شاه‌یوللر حاضرچه مملکت نینگ اینگ ناتینچ قتناویوللری جمله سیدن دیر. طالبان گروهی نیچه ییل دن بیری بو یولده چیک پاینت لر ایجاد ایتیب مردم و نقلیه واسطه لردن باج آلیب امنیتی قوتلر و دولت ملازملری نی موترلردن توشیریب تیرباران قیله دی.لر