مجیب مهرداد

خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

By مجیب مهرداد - 20 Nov 2019 - 0

گفتگو با عمر پریز گوارا گفتگوگردان: مجیب مهرداد در سال ۲۰۱۴ من با جمعی از…

آرتیق

زندگی روزمرۀ ما، شبیۀ فیلم‌های وحشتناک شده‌است

By مجیب مهرداد - 20 Nov 2019 - 0

تفسیر اسلاوی ژیژک از فیلم جوکر برگردان: مجیب مهرداد باید برای ساختن فیلمی که تصویر…

آرتیق

شعر ما شعر زندگی است؛ گفت‌وگوی منتشرناشدۀ مجیب مهرداد با مومن قناعت

By مجیب مهرداد - 11 Nov 2019 - 0

در سال ۲۰۱۰ من سفری داشتم به درواز افغانستان که به دلیل دشوارگذر بودن راه…

آرتیق