اوگیرووچی

هند، پاكستان و مدني اعتراض لرگه قرشي قوزغلان تهمتي

هند، پاكستان و مدني اعتراض لرگه قرشي قوزغلان تهمتي

منبع: الجزيره عمر علي جان ترجمه: نشانه كورينيشي دن هند يريم قطعه سي سياسي مخاف لرني ينچيش اوچون ينگي باسقيچ
متریکس‌های برابری و مسالۀ قدرت

متریکس‌های برابری و مسالۀ قدرت

نویسنده: جاسون هیکل، نشر شده در هیگل بلاگ، ۵ جولای ۲۰۱۹ برگردان: فرید برزگر نابرابری را چگونه اندازه‌گیری نماییم؟ دو
خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

گفتگو با عمر پریز گوارا گفتگوگردان: مجیب مهرداد در سال ۲۰۱۴ من با جمعی از نویسنده‌گان برای شرکت در برنامۀ
زندگی روزمرۀ ما، شبیۀ فیلم‌های وحشتناک شده‌است

زندگی روزمرۀ ما، شبیۀ فیلم‌های وحشتناک شده‌است

تفسیر اسلاوی ژیژک از فیلم جوکر برگردان: مجیب مهرداد باید برای ساختن فیلمی که تصویر تاریکی، از سرمایه‌داری پیشرفته ارایه
پایان نئولیبرالیسم و تولد دوبارۀ تاریخ

پایان نئولیبرالیسم و تولد دوبارۀ تاریخ

نئولیبرالیسم با افزایش نابرابری های اقتصادی، موجب کاهش چشمگیر اعتماد به دموکراسی و نخبگان سیاسی شده است. نویسنده: جوزف استیگلیتز،