جامعه

عشق سال‌های ریا ( بخش نخست )

عشق سال‌های ریا ( بخش نخست )

نوشته‌ام را  با عنوان “يك‌شنبه ايتاليايي”  در هفته نامۀ محلي tiburtino  خوانده بود، ظرف كمتر از پنج روز سه ايميل
حکومت‌داری خوب

حکومت‌داری خوب

مفهوم حکومت‌داری خوب مثل سایر مفاهیم دیگر چون دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی، حقوق شهروندی و کثرت‌گرایی در تمام سطوح آن
ماهیت آزادی از دیدگاه روسو و سارتر

ماهیت آزادی از دیدگاه روسو و سارتر

در فلسفه و فرهنگ سیاسی کم‏تر واژه‏‌ها به اندازۀ آزادی به بازی گرفته شده است. این در حالی ا‏ست که
رؤیای ناتمام صلحِ پایدار

رؤیای ناتمام صلحِ پایدار

نزدیک به دو دهه است که حکام افغانستان تلاش‌های به ظاهر صلح خواهانه انجام می‌دهند اما در این مدت تمام