صحبت

کرونا ویروسی گه قرشی کورش؛ هرات یشوچیلریدن بیری ختم قرآن مراسمی پولی نی صابون ساتیب آلیشگه صرفله دی

کرونا ویروسی گه قرشی کورش؛ هرات یشوچیلریدن بیری ختم قرآن مراسمی پولی نی صابون ساتیب آلیشگه صرفله دی

 مملکت ده کرونا ویروسی ییرلیشی دن تشوشلرآرتیب باریشی بیلن، هرات یشوچیلریدن بیری  “قرآن ختمی” گه اجرتکن مبلغ نی صابون ساتیب
خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

خیام در کوبا، در گفتگو با فرزند چه‌گوارا

گفتگو با عمر پریز گوارا گفتگوگردان: مجیب مهرداد در سال ۲۰۱۴ من با جمعی از نویسنده‌گان برای شرکت در برنامۀ
آن یار سفر کرده

آن یار سفر کرده

  بیرون باران می‌بارید و این بهانه‌یی شد برای من و استاد عفیف که ساعتی با هم بنشینیم و دربارۀ